Rängbågens Förskola

Rängbågen är en fristående förskola som är Reggio Emilia inspirerad. Vi ser och lyfter fram barnets olika uttryckssätt genom att använda oss av musik, drama, bild, rörelse mm. Genom detta arbetssätt får barnet chans att utveckla sina förmågor och på så vis stärks barnets självtillit. Det stimulerar också barnets nyfikenhet och lust att söka kunskap. Alla barns olika uttryckssätt är lika viktiga och rangordnas inte.

Idag består verksamheten av 80 barn fördelade på fem åldershomogena avdelningar från 1 till 5 år. Vi har en fantastisk utemiljö med en gård på 17000 m²!!